Q: Akým spôsobom prírodná čistička vzduchu PURE funguje?

Pôsobením ultrafialového svetla na oxid titaničitý sa aktivuje fotokatalická reakcia, ktorá okrem iných pozitívnych vlastností sa vyznačuje i antibakteriálnym účinkom. Počas reakcie svetla a titan-dioxidu sa uvoľňujú záporne nabité častice – ióny, ktoré zabraňujú tvorenie baktérii v mieste, ktoré prišlo do styku s TiO2 (Oxid titaničitý) alebo ho obsahuje.

Comment on this FAQ

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *