Zdravý vzduch chápeme ako základné právo pre spokojnejší život.