Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez web spoločnosti iDry SK je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

2. Spoločnosť iDry SK spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednanej služby. Spoločnosť iDry SK zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

 

3. Spoločnosť iDry SK spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH.

 

4. V prípade, ak kupujúci pri registrácii alebo objednaní služby označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti iDry SK, bude mu ich spoločnosť iDry SK zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní služby uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@idry.sk.

 

5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

•          vystavenie daňového dokladu – faktúry,

•          doručenie služby a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplatenej služby,

•          potvrdenie objednávky, platby za službu, dodania objednanej služby,

•          evidencia osôb registrovaných prostredníctvom webu,

•          evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

•          zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.