Elektrostatika nie je vynález,

je to prirodzený stav.

ruksak potrekovac

ELEKTROSTATICKÉ OBALENIE

Elektrostatika je proces pridávania elektrického náboja do kvapiek kvapaliny, ktoré sú nastrekované na rôzne typy povrchov. Tým je kvapka elektricky silnejšia ako nastriekaný povrch. Funguje to ako dva magnety, ktoré sú k sebe navzájom priťahované, keď je jeden povrch magnetu viac kladne nabitý ako ten druhý.
princip elektrostatiky

KVAPALNÁ ADHÉZIA

Aby sme dosiahli vyššiu účinnosť kvapalného postreku, je potrebné zvýšiť elektrostatický  náboj postreku a tým  dosiahneme väčšiu priľnavosť kvapaliny k povrchu. Účinné ošetrenie trojrozmerných povrchov je vo všeobecnosti možné za použitia technológie kvapalnej adhézie, ako je napríklad elektrostatická úprava.
ruksak potrekovac

DOBA ZOTRVANIA PRÍPRAVKU

Jedinečná technológia umožňuje, aby sa elektrický náboj nanášal dovnútra kvapky namiesto pripojenia na vonkajšiu stranu, ako to robia mnohé iné elektrostatické postrekovače. To umožňuje, aby kvapky vydržali nabité dlhšie a aby sa zabezpečilo plné pôsobenie elektrostatickej technológie.

VP200ES - ELEKTROSTATICKÝ POSTREKOVAČ - RUČNÝ

1.100,- EUR bez DPH

VP300ES - ELEKTROSTATICKÝ POSTREKOVAČ - RUKSAK

2200,- EUR bez DPH

BEZDOTYKOVÁ APLIKÁCIA

Pri aplikácii roztoku na báze vody elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné dotýkať sa alebo utierať povrchy  (v závislosti od striekaného roztoku), čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.

DOBA ZOTRVANIA PRÍPRAVKU

Veľkosť trysky 40 mikrónov je zámerná, aby sme zabezpečili požiadavky na ňu kladené a  to „zabíjanie patogénov“ pri minimálnej spotrebe kvapaliny s maximálnym účinkom.

ELEKTROSTATICKÉ OBALENIE

Pri aplikácii roztoku, ktorý je nabitý elektrostatickým nábojom, výsledkom je dokonale nastriekaný povrch. Elektrostatika nie je vynálezom, je to prirodzený stav. Využívame tento elektrický jav a poskytujeme  patentovaný prenosný systém pre širšie a bezpečnejšie používanie.

ZNÍŽENIE KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCIE

Krížová kontaminácia môže byť značne znížená, pomocou bezdotykovej vlastnosti postrekovačov. Povrchu sa nedotknú handry alebo ľudské ruky, preto sa baktérie nepresunú z jedného miesta na druhé.

PRENOSNOSŤ

Prenosnosť elektrostatických rozprašovačov nebola nikdy predtým videná a náš revolučný  ručný postrekovač si môžete zobrať všade so sebou. Sú ľahké a bezšnúrové a dodávame ich v profesionálnom plastovom kufri.

RÝCHLE A ÚČINNÉ

Použitie elektrostatických rozprašovačov umožní rýchlu a účinnú dezinfekciu/sanitáciu. Je to kvôli elektrostatickému náboju, ktorý umožňuje pokryť skryté a tmavé oblasti, ale tiež umožňuje pokryť veľkú oblasť v malom rozmedzí času. Vzhľadom na typ postreku, ktorý postrekovač vytvorí.

"Ďalší krok v dezinfekcii povrchov."

Aplikátor vodných roztokov.